Dagsorden

Generalforsamling Helmklit Grundejerforening,

Ndr. Fjand

Torsdag den 18. maj 2023 kl. 10.00 - i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/Helle Præsius Busk (da Torben Hamann er stoppet)

      Beretningen kan læses her.

 3. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Præsius Busk

      Regnskabet kan læses her.

 4. Fastsættelse af årskontingent

     Årskontingentet foreslås uændret.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:  Ole Lund Jensen (205), suppleant for Torben Hamann, genopstiller ikke

                         Annie Kirk Juul (327), genopstiller

                         Charlotte Bay (tidligere 216), genopstiller ikke pga. fraflytning

 6. Valg af suppleanter (for 1 år)

      På valg er:  Margit Knudsen (213), genopstiller ikke

                         Vakant

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

      På valg er:  Ingelise Toft Pedersen (368), genopstiller

                         Holger Andersen (267), genopstiller

 8. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

      På valg er:  Birgitte Fjerbæk (341)

                         Kaj Andreasen (350)

 9. Behandling af indkomne forslag

     (Indkomne forslag skal sendes til formand@helmklitgf.dk senest 8 dage før generalforsamlingen)

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Flemming Skarregaard (321)

      Flemming har heldigvis, på trods af sidste års udmelding på generalforsamlingen, været aktivt
      medlem af Legepladsudvalget i hele perioden, tak for det!
 
     
Se regnskabet her - og legepladsudvalgets beretning her.

      Tiltrædelse af nye vedtægter pr. 2023, læs dem her.

 11. Eventuelt

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen

  

Vejdag Helmklit Grundejerforening

Torsdag den 18. maj 2023 kl. 14.00 ved opslagstavlen

Vi mødes på fællesarealet ved opslagstavlen kl. 14 og fordeles på forskellige arbejdshold.
Det er en god idé at medbringe arbejdshandsker, grensaks, skovl, trillebør mv., og en trailer eller to
er heller ikke at foragte – det kan vi aftale til generalforsamlingen.
Opgaverne er eksempelvis: Klippe ”rynket rose” og grene, som breder sig over de påkrævede
græsrabatter, samle skrald, fylde huller i vejen.
 
Når vi er færdige med arbejdet, så bliver der grillet pølser og serveret drikkevarer på fællesarealet.
 
Vi glæder os til at se jer!