Dagsorden

Generalforsamling Helmklit Grundejerforening,

Ndr. Fjand

Torsdag den 9. maj 2024 kl. 10.00 - i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/Helle Præsius Busk

      Beretningen afgives mundtligt og kommer på hjemmesiden efterfølgende.

 3. Kassererens fremlæggelse af det kontrollerede regnskab v/John Corell Nilsson

      Regnskabet omdeles og kommer på hjemmesiden efterfølgende.

 4. Fastsættelse af årskontingent

     Årskontingentet foreslås uændret.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:  Helle Præsius Busk (372), genopstiller

                         Bente Pilgaard Jensen (325), genopstiller ikke

 6. Valg af 1. og 2. suppleant for bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:  Jens Jacob Faurbye (362)

                         Kim Christensen (307)

 7. Valg af to bilagskontrollanter

      På valg er:  Ingelise Toft Pedersen, genopstiller ikke pga. fraflytning

                         Holger Andersen (267)

 8. Valg af to suppleanter for bilagskontrollanter

      På valg er:  Birgitte Fjerbæk (341)

                         Kaj Andreasen (350)

 9. Behandling af indkomne forslag

 • Ændring af vedtægterne for Helmklit Grundejerforening jf. forslag fra bestyrelsen.
  De forskellige paragraffer navngives, rettelser vedr. lovgivning, tilføjelse af legepladsudvalget,
  tydeliggørelse af medlemmer og bestyrelse, ”foreningen tegnes af” tilføjes, brug af mailliste
  tilføjes, generalforsamlingens dagsorden tilføjes 2 punkter vedr. legepladsudvalget,
  stemmeforhold tydeliggøres, plejeplanen tilføjes, orientering af Holstebro Kommune.
  Forslaget kan findes her, hvor ændringerne er markeret med gul skrift
  og kommentarer med gul/rød skrift.
   
 • Eventuelt indkomne forslag
  (skal sendes til formand@helmklitgf.dk senest 8 dage før generalforsamlingen).

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Henrik Ekhard (316)

      Generalforsamlingen orienteres om beretning og resultatopgørelse, på hjemmesiden.

 11. Eventuelt

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen

  

Vejdag Helmklit Grundejerforening

Torsdag den 9. maj 2024 kl. 14.00 ved opslagstavlen

Vi mødes på fællesarealet ved opslagstavlen kl. 14 og fordeles på forskellige arbejdshold.
Det er en god idé at medbringe arbejdshandsker, grensaks, skovl, trillebør mv., og en trailer eller to er
heller ikke at foragte – det kan vi aftale til generalforsamlingen.
Opgaverne er eksempelvis: Klippe ”rynket rose” og grene, som breder sig over de påkrævede græsrabatter,
samle skrald, fylde huller i vejen, vaske vejskilte af.
 
Når vi er færdige med arbejdet, så bliver der grillet pølser og serveret drikkevarer på fællesarealet.
 
Vi glæder os til at se jer!

Bestyrelsen