Dagsorden

Generalforsamling Helmklit Grundejerforening,

Ndr. Fjand

Torsdag den 26. maj 2022 kl. 10.00 - i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/Torben Hamann

      Læs beretningen her.

 3. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Præsius Busk

      Se regnskabet her.

 4. Fastsættelse af årskontingent

     Årskontingentet foreslås uændret.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:  Helle Præsius Busk (372), genopstiller

                         Bente Pilgaard Jensen (326), genopstiller

      Udtrådt Anette Lak Rasmussen, Torben Hamann (328) er indtrådt som formand, valg ulige år

 6. Valg af suppleanter

      På valg er:  Niels Kjær Olsen (341)

                         Vakant

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

      På valg er:  Inge-Lise Pedersen (368), genopstiller

                         Holger Andersen (267), genopstiller

 8. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

      På valg er:  Kaj Andreasen (350)

                         Solveig P. Poulsen (314)

 9. Behandling af indkomne forslag

     (Husk at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling)

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Flemming Skarregaard (321)

      Se regnskabet her - og formandens beretning her.

      Orientering om forslag til nye vedtægter inkl. nyt kontingent.

 11. Eventuelt

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen

  

Vejdag Helmklit Grundejerforening

Torsdag den 26. maj 2022 kl. 14.00 ved opslagstavlen

Så har vi atter vejdag – efter flere års pause!

Vi mødes på fællesarealet ved opslagstavlen kl. 14 og fordeles på forskellige arbejdshold.
Det er en god idé at medbringe arbejdshandsker, skovl, trillebør mv., og en trailer eller to er heller
ikke at foragte – det kan vi aftale til generalforsamlingen.

Når vi er færdige med arbejdet, så bliver der grillet pølser og serveret drikkevarer på fællesarealet.

Vi glæder os til at se jer!