Links

Holstebro Kommune:
Dagrenovation:
Elforsyning: 
Vandforsyning:
Vestforsyning:

Offentlige love og regler

Bygningsreglement 2015 (BR15):
Privatvejsloven:
Hegnsloven:
Hegnsyn:
Vandløbsloven:
Lov om offentlige veje m.v.: